0
Style Switcher
  • 1
  • 2
  • 3

طراحی لوگو شنبه, 29 شهریور 1399 , 0 نظر

لوگو یا آرم و نشانه تجاری در واقع هویت بصری شرکت شماست . طراحی لوگو یا نماد اثر گذار در مشتریان رابطه مستقیم با گسترش و توسعه کسب و کار دارد . این نماد با نقش بستن بر روی سربرگ شرکت ، کارت و کاتالوگها و حتی وب سایت شرکت منتشر میشود . و این نماد باید در عین سادگی ،دارای انسجام از لحاظ رنگ و ارسال پیام و شعار شرکت باشد . و در نگاه اول قابل درک باشد به گونه ای که در ذهن ببیننده بماند .
نظرهای شما

دوست من ، نظر خودت را برایمان ارسال کن