0
Style Switcher
  • 1
  • 2
  • 3

طراحی لوگو دوشنبه, 23 تير 1399 , 0 نظر

لوگو یا آرم و نشانه تجاری در واقع هویت بصری شرکت شماست . طراحی لوگو یا نماد اثر گذار در مشتریان رابطه مستقیم با گسترش و توسعه کسب و کار دارد . این نماد با نقش بستن بر روی سربرگ شرکت ، کارت و کاتالوگها و حتی وب سایت شرکت منتشر میشود . و این نماد باید در عین سادگی ،دارای انسجام از لحاظ رنگ و ارسال پیام و شعار شرکت باشد . و در نگاه اول قابل درک باشد به گونه ای که در ذهن ببیننده بماند .


معمای ثروت  تنها کلید موفقیت !؟

معمای ثروت ، یک معمای بسیار ساده است ولی جالب اینکه تقریبا 97 درصد افراد به آن پاسخ اشتباه میدهند و اگر بتوانی آن را حل کنی راه حل ثروتمند شدن را میاموزی قبل از اینکه به معمای ثروت بپردازم از تو دوست عزیز میخواهم که به سئوالات زیر و ماجرای بعد از آن توجه کن. ...نظرهای شما

دوست من ، نظر خودت را برایمان ارسال کن